Marzysz o sprawnej i zyskownej firmie?

Jesteśmy konsorcjum doradców, którzy pomogą Twojej firmie działać wydajniej, sprzedawać więcej i nieustannie się rozwijać.

Czy obserwujesz w Twojej firmie któryś z następujących problemów

Spadek produktywności firmy, chaos

Cza zauważasz spadek efektywności pracowników, zwiększone przerwy w pracy, opóźnienia w realizacji projektów oraz ogólny brak zaangażowania. Te znaki mogą wskazywać na głębsze problemy wewnętrzne, które wymagają szybkiej diagnozy i działań naprawczych.

Spadek sprzedaży, odpływ klientów do konkurencji

To może być sygnał problemów ze słabą motywacją lub doświadczeniem zespołu sprzedaży, jakością oferowanych produktów lub usług, nieskutecznym marketingiem, czy słabą obsługą klienta. Te symptomy wymagają natychmiastowej analizy i działania. Nie oddawaj pola konkurencji!

Brak jasnych celów i kierunku rozwoju firmy

Symptomy takie jak tracenie pozycji na rynku, rozbieżne cele działów, niepewność pracowników co do priorytetów oraz trudności w mierzeniu postępów mogą świadczyć o potrzebie przedefiniowania strategii i jasnego określenia przyszłych kierunków działania.

Słaba praca zespołowa i komunikacja

Objawy takie jak konflikty między pracownikami, niejasne przekazywanie informacji, brak wspólnych celów, czy trudności w koordynacji mogą wskazywać na potrzebę poprawy współpracy i komunikacji w zespole dla lepszej efektywności i atmosfery pracy.

Duża rotacja pracowników

Tracisz pracowników?Masz trudności w utrzymaniu kluczowych talentów, czujesz, że spada morale zespołu? To zły znak. Te symptomy mogą wynikać z wielu czynników i prowadzić nie tylko do utraty cennych zasobów i problemów z funkcjonowanie firmy, ale i jej reputacją.

Brak innowacji, stagnacja, stara technologia

Czujesz, że Twoja firma nie nadąża za trendami na rynku? Nie korzystasz z nowatorskich rozwiązań takich jak AI. Ryzykujesz utratę konkurencyjności, zmniejszenie zadowolenia klientów, trudności w przyciąganiu talentów oraz spadek ogólnej efektywności firmy.

Jak działamy

Zawsze podchodzimy indywidualnie do potrzeb naszych klientów. Mamy swoje sprawdzone narzędzia. Przykładowe formy współpracy obejmują np.:

Audyty organizacji

 • Sprawdzamy ogólny stan organizacji, wyszukujemy słabe punkty poprzez rozmowy z kluczowymi osobami w firmie
 • Analizujemy problemy, ich źródła, tworzymy mapę działać aby rozwiązać istniejące problemy.
 • Działając wg autorskiej metody PACT® (Priority Action for Company Transformation) od razu zmierzamy ku implementacji rozwiązań
Warsztaty

Warsztaty strategiczne

 • Sukces wypracowanych rozwiązań wzrasta wielokrotnie jeśli w tworzenie rozwiązań zaangażujemy kluczowe osoby
 • Planujemy cele strategiczne organizacji, opracowujemy mapę drogową oraz wyznaczamy osoby odpowiedzialne za realizację konkretnych obszarów
 • Celem warsztatów oprócz strategii firmy, mog też być konkretne problemy i wspólne poszukiwanie ich rozwiązań

Warsztaty strategiczne

 • Sukces wypracowanych rozwiązań wzrasta wielokrotnie jeśli w tworzenie rozwiązań zaangażujemy kluczowe osoby
 • Planujemy cele strategiczne organizacji, opracowujemy mapę drogową oraz wyznaczamy osoby odpowiedzialne za realizację konkretnych obszarów
 • Celem warsztatów oprócz strategii firmy, mog też być konkretne problemy i wspólne poszukiwanie ich rozwiązań
Warsztaty

Stałe wsparcie

 • Cele realizuje się o wiele łatwiej mając u boku kogoś, kto przeszedł tę drogę sam. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu, wzbogaconemu o doświadczenie naszych klientów pomagamy zarządom zmieniać swoje organizacje
 • Realizujemy plany rozwoju wyznaczone wspólnie w trakcie wcześniejszej współpracy
 • Jesteśmy sparring partnerem dla naszych klientów

Kim jesteśmy

Nasza siła tkwi w długoletnim doświadczeniu i uzupełniających się kompetencjach

Łukasz Brzyski

Łukasz Brzyski

Doradca strategiczny, współpracujący z firmami sektora MŚP, pomagając im ustalać i korygować strategiczne kierunki rozwoju. Weryfikuje ich przewagi konkurencyjne, wraz z zarządami ustala cele strategiczne, a następnie pomaga je osiągnąć.

Rafał Wiśniewski

Doradca specjalizujący się w Konsultingu Zarządczym. Menadżer (COO) z doświadczeniem w samodzielnym prowadzeniu biznesu. Pracował na rzecz marek takich jak Ford, Fiat, Peugeot, Skoda, Kia. Zarządzał m.in. usługami, sprzedażą F&I i produktów luksusowych. Specjalista w zakresie optymalizacji procesów. Trener szkoleniowiec i mentor.

„Za każdym razem,
kiedy widzisz biznes,
który odnosi sukces,
oznacza to, że ktoś kiedyś
podjął odważną decyzję”

Peter Drucker

Konsultant biznesowy, jeden z najwybitniejszych myślicieli i teoretyków zarządzania XX wieku

Jesteś zainteresowany darmową konsultacją?

Zostaw nam swój kontakt