Oferta stałych szkoleń

Zarządzanie Operacyjne

Motywowanie i doskonalenie pracowników

Praktyka zlecania realizacji zadań i możliwe obszary trudne, czynniki motywujące i demotywujące, koncepcje motywacji i motywowania, zasady prowadzenia rozmów z pracownikiem, budowanie planów naprawczych, budowanie planów rozwojowych, metodyka planowania rozwoju kompetencji.

szkolenie 8h

Przywództwo w zespole

Poznanie źródeł władzy, definicja kompetencji, model zarządzania, typologia zachowań, wzorcowe etapy procesu rekrutacji oraz zaplanowanie wdrożenia nowego pracownika, struktura rozmów oceniających.

szkolenie 8h

Efektywność zespołu i komunikacja wewnętrzna

Analiza obecnych procesów komunikacji w firmie, budowanie efektywnych zespołów i rozwiązywanie konfliktów, techniki skutecznej komunikacji wewnętrznej, doskonalenie umiejętności zarządzania zespołem.

warsztaty 8h

Sprzedaż

Optymalizacja Procesów Sprzedaży

Audyt procesu sprzedaży (mapowanie, optymalizacja), badanie kompetencji zespołu sprzedażowego, budowa systemu motywacyjnego, stworzenie procesu generowania leadów sprzedażowych.

warsztaty 16h

Negocjacje dla handlowców

Podstawy teoretyczne negocjacji. schematy negocjacyjne w praktyce, wykorzystanie sztuki wywierania wpływu do osiągania celów negocjacyjnych, modele badania potrzeb klientów w praktyce.

warsztaty 8h

Komunikacja Asertywna dla pracownika BOK

Rozumienie roli i odpowiedzialności pracownika BOK, rozpoznanie postawy w komunikacji, poznanie kluczowych zasad efektywnej komunikacji, poznanie technik komunikacyjnych, znaczenia postawy asertywnej i trening wykorzystania w praktyce.

szkolenie 8h

Strategia i proces

Optymalizacja Operacji i Procesów Biznesowych

Metodyka audytu procesów biznesowych w firmie, zasady identyfikacja obszarów do optymalizacji i usprawnienia, narzędzia mapowania procesu, ewaluacja efektywności operacji i identyfikacja bariery dla wzrostu, wdrażanie narzędzi do monitorowania i doskonalenia procesów.

warsztaty 16h:

Technologie dla Biznesu i Transformacja Cyfrowa

Zasady oceny technologii używanych w firmie, rozpoznawanie nowych technologii odpowiednich dla branży, planowanie i wdrażanie strategii transformacji cyfrowej, doskonalenie umiejętności wykorzystywania danych i analizy biznesowej.

warsztaty 16h

Strategia Biznesowa i Planowanie Rozwoju

Metodyka oceny strategii biznesowej firmy, zasady identyfikacja możliwości rynkowych i zagrożeń, ćwiczenia z tworzenie długoterminowych strategii rozwoju, planowanie działań strategicznych dla kontekście zakładanych celów.

warsztaty 16-32h

Micha„Rafał to bardzo doświadczony trener z zakresu sprzedaży i rozwoju biznesu. Otrzymałem od Niego szeroką wiedzę merytoryczną wraz zaangażowaniem w projekt akademii managerskiej zorganizowanej przez Hyundai Motor Poland. Wspólnie zrealizowaliśmy bardzo dobrze przygotowany warsztat ćwiczeń i zadań. To praktyk, który dzieli się swoją cenną wiedzą-pragmatyk w działaniu. Polecam serdecznie”

Michał

uczestnik jednego ze szkoleń