Zapewnij swojej firmie przewagę na rynku dzięki naszym kompleksowym audytom skuteczności organizacji. Oferujemy profesjonalne usługi audytorskie, takie jak:

 • Audyt organizacyjny
 • Audyt strategiczny
 • Audyt organizacji sprzedaży
 • Audyt cyfrowy

Każdy z tych audytów obejmuje kompleksowe badanie Twojej organizacji, które zazwyczaj stanowi wstęp do dalszych działań, takich jak:

 • Usprawnianie struktury organizacyjnej
 • Optymalizacja procesów
 • Transformacje cyfrowe
 • Rozwijanie strategii rozwoju

Korzyści z naszych audytów:

 • Głęboka analiza stanu obecnego: Dokładnie zbadamy funkcjonowanie Twojej firmy, identyfikując mocne strony oraz obszary wymagające poprawy.
 • Rekomendacje dotyczące usprawnień: Na podstawie zebranych danych i analiz zaproponujemy konkretne działania, które zwiększą efektywność Twojej organizacji.
 • Optymalizacja procesów: Pomagamy w identyfikacji i eliminacji zbędnych procesów, co prowadzi do obniżenia kosztów i zwiększenia wydajności.
 • Wsparcie w transformacji cyfrowej: Przeprowadzimy Twoją firmę przez proces cyfryzacji, wprowadzając nowoczesne technologie i rozwiązania IT.
 • Rozwój strategii biznesowej: Współpracujemy z zarządem w celu opracowania i wdrożenia długoterminowych strategii rozwoju, które pomogą Twojej firmie osiągnąć zamierzone cele.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak nasze audyty mogą pomóc Twojej firmie osiągnąć nowy poziom efektywności i konkurencyjności na rynku.

AUDYTY – KORZYŚCI DLA ZAMAWIAJĄCEGO

W TRAKCIE AUDYTÓW KORZYSTAMY Z PROFESJONALNYCH NARZĘDZI WSPIERAJĄCYCH PROCES

Strategia firmy pod kontrolą

Realizowany przez nas audyt strategiczny dostarcza dogłębnej analizy zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych czynników wpływających na Twoją działalność. Dzięki temu możesz lepiej zrozumieć swoje strategiczne pozycjonowanie na rynku oraz odkryć nowe możliwości rozwoju i eliminacji zagrożeń.

Firma sprawna operacyjnie

Audyt organizacyjny pozwala zbadać efektywność istniejących struktur i procesów w Twojej firmie. Ten audyt daje dane wykorzystywane w procesie usprawnienia zarządzania, zwiększenia efektywności operacyjnej i maksymalizacji wyników finansowych.

Skuteczna sprzedaż

Audyt strategii i organizacji sprzedaży skupia się na optymalizacji Twoich działań sprzedażowych. Analizujemy procesy sprzedażowe, strategie dotarcia do klienta oraz efektywność narzędzi sprzedażowych, co umożliwia znaczne zwiększenie konwersji i zysków. Ten rodzaj audytu jest idealny dla firm, które chcą maksymalizować swoje wyniki sprzedażowe i lepiej dostosować ofertę do potrzeb rynku.

Innowacyjna firma to firma ucyfrowiona

W erze cyfryzacji, audyt cyfrowy jest niezbędny, aby upewnić się, że Twoje technologie i systemy informatyczne są aktualne i skutecznie wspierają cele biznesowe. Pomaga to w identyfikacji technologicznych luk, które mogą zagrażać bezpieczeństwu i wydajności Twojej organizacji.

W jakich sytuacjach firmy najczęściej zlecają audyty

Firmy często decydują się na zlecenie audytu firmie zewnętrznej w różnych sytuacjach, które wymagają niezależnej oceny lub specjalistycznej wiedzy. Proces dochodzenia do wniosków wymaganych do dokonania zmiany gdy odbywa się siłami przedsiębiorcy może być obciążony okolicznościami, które mogą wpłynąć negatywnie na jego obiektywny wynik. Audyt wykonany przez specjalistyczną firmę to narzędzie, które pozwala spojrzeć z zewnątrz i uzyskać obiektywną ocenę bieżącej sytuacji oraz perspektywę na przyszłość. Audyt o ile jest przeprowadzony zgodnie z zasadami sztuki to kluczowy element strategii zarządzania, pozwalający identyfikować mocne strony działalności oraz wyzwania, przed którymi stoi firma. Co zyskuje firma sięgając po audyt organizacji:

 • Otrzymuje niezależną ocenę: Zewnętrzni audytorzy nie są związani lojalnością wobec firmy, co gwarantuje uczciwą ocenę i rekomendacje.
 • Wykorzystuje specjalistyczną wiedzę: audytor prowadzący dany projekt posiada wiedzę i doświadczenie gwarantujące najwyższą jakość przeprowadzonego audytu.
 • Identyfikować obszary do usprawnienia: Audyt pozwala na dokładną analizę procesów i struktur firmy, co umożliwia identyfikację potencjalnych obszarów do usprawnienia oraz optymalizacji.
 • Planować rozwój: Na podstawie wyników audytu można opracować spersonalizowane strategie rozwoju, dostosowane do specyficznych potrzeb i celów firmy.

Korzystając z usług zewnętrznego audytu, firma zyskuje obiektywne spojrzenie na swoją działalność, oraz także solidne fundamenty do podejmowania świadomych decyzji strategicznych.

PRZYKŁADY SYTUACJI KIEDY WARTO SIĘGNĄĆ PO AUDYT

Zmiana kierownictwa lub restrukturyzacja firmy – Nowe kierownictwo może skorzystać z niezależnej oceny aktualnego stanu firmy, co umożliwi opracowanie skutecznych strategii rozwoju i adaptacji.

Realizacja celów sprzedażowych poniżej oczekiwań kierownictwa firmy.

Dostosowanie wydajności do zmieniającego się rynku – Audyt pomoże firmom zidentyfikować obszary, gdzie można poprawić produktywność oraz efektywność operacyjną, przyczyniając się do zwiększenia rentowności.

Wprowadzenie nowych technologii – Audyt umożliwia dokładną ocenę wprowadzanych systemów IT i cyfrowych transformacji, zapewniając ich skuteczność, bezpieczeństwo oraz zgodność z najnowszymi standardami.

Zwiększenie zaufania inwestorów lub udziałowców – Regularne audyty zewnętrzne wzmacniają wiarygodność firmy na rynku oraz budują zaufanie inwestorów poprzez rzetelną ocenę kondycji finansowej i operacyjnej.

Optymalizacja procesów i redukcja kosztów – Audyt wspiera firmę w identyfikacji efektywności operacyjnej i proponuje innowacyjne rozwiązania, które przyczyniają się do zwiększenia efektywności i rentowności.

Zapewnienie ciągłości biznesowej – Audyty wspierają planowanie ciągłości działania poprzez identyfikację potencjalnych zagrożeń oraz opracowanie strategii ich minimalizacji, co zwiększa odporność firmy na ryzyka i zapewnia stabilność działalności.

Decyzja o zleceniu audytu zewnętrznemu wynika z potrzeby uzyskania obiektywnej perspektywy, która przynosi istotne korzyści dla firmy poprzez identyfikację możliwości i usprawnień, które mogą wzmocnić jej pozycję na rynku.

Przykład z praktyki:

Przedsiębiorca zauważył, że choć kalkuluje swoje oferty na poziomie rynku lub często trochę wyżej to jego podstawowym problemem jest to, że musi płacić pracownikom hali o 50% więcej niż zawarte zostało w kalkulacji, co niwelowało zysk. Po dokonaniu audytu przedsiębiorca otrzymał od konsultanta rekomendację działań, które zostały przyjęte i wdrożone. Kluczem do rozwiązania jego problemów okazały się:

 • Zmiana organizacji pracy.
 • Zmiana systemu wynagrodzeń – założenia były takie, że przy zachowanej proporcji liczby rbh sprzedanych do rbh wykorzystanych do produkcji wynagrodzenie ma nie wzrosnąć.
 • Zmiana systemu oceny pracowników – wprowadzono wartościowanie stanowisk oparte o jasne kryteria wiedzy i umiejętności wsparte ocena okresową, przeprowadzaną raz na pół roku.
 • Dostosowanie liczby pracowników produkcyjnych do potrzeb firmy

W efekcie zespół zwiększył wydajność do poziomu niezbędnego do uzyskania dochodowości sprzedaży. Skończyły się także opóźnienia w realizacji, a nadgodziny stały się wyjątkiem a nie regułą.

/projekt prowadził Rafał Wiśniewski/

Dlaczego warto zlecić audyt naszej firmie

Korzystanie z usług firmy zewnętrznej do przeprowadzenia audytu ma wiele zalet, które mogą znacząco przyczynić się do poprawy funkcjonowania i bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Oto główne powody, dla których warto zdecydować się na zlecenie audytu właśnie nam:

 • Obiektywność i niezależność – Nasza firma, jako firma zewnętrzna, niebędąca związana emocjonalnie ani finansowo z audytowaną organizacją, może dostarczyć bardziej obiektywną i niezależną ocenę. Dzięki temu audyt jest wolny od wewnętrznych wpływów i potencjalnych konfliktów interesów.
 • Specjalistyczna wiedza i doświadczenie – dysponujemy specjalistami z głęboką wiedzą w danej dziedzinie, którzy regularnie uczestniczą w różnorodnych projektach audytowych, co pozwala na zastosowanie sprawdzonych metod i narzędzi audytowych.
Warsztaty
 • Zasoby – Posiadamy dostęp do zasobów, takich jak specjalistyczne oprogramowanie do audytu czy dedykowane zespoły, które mogą skutecznie realizować zadania audytowe bez obciążania zasobów wewnętrznych audytowanej firmy.
 • Zmniejszenie ryzyka – Profesjonalny audyt przeprowadzony przez naszą firmę pomaga zidentyfikować i ocenić potencjalne ryzyka operacyjne, finansowe lub prawne, co pozwala na ich szybkim ich zapobieżeniu i optymalizacjom.
 • Zasoby – Posiadamy dostęp do zasobów, takich jak specjalistyczne oprogramowanie do audytu czy dedykowane zespoły, które mogą skutecznie realizować zadania audytowe bez obciążania zasobów wewnętrznych audytowanej firmy.
 • Zmniejszenie ryzyka – Profesjonalny audyt przeprowadzony przez naszą firmę pomaga zidentyfikować i ocenić potencjalne ryzyka operacyjne, finansowe lub prawne, co pozwala na ich szybkim ich zapobieżeniu i optymalizacjom.
Warsztaty
 • Certyfikacja i zgodność – Możemy również pomóc w dostosowaniu operacji firmy do przepisów prawnych i standardów branżowych, co jest kluczowe w utrzymaniu zgodności i zdobyciu certyfikatów.
 • Rozwój i innowacje – Spostrzeżenia i rekomendacje uzyskane w wyniku zewnętrznego audytu mogą stanowić cenne wskazówki dla zarządu, jak usprawnić operacje lub wprowadzić innowacyjne rozwiązania, które przyczynią się do rozwoju firmy.

Zadaj nam pytanie

Jeśli masz pytania odnośnie audytów lub innych naszych usług, skontaktuj się z nami bezpośrednio lub poprzez formularz poniżej.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Nie wiesz od czego zacząć? Masz problem? Chiałabyś sprawdzić czy współpraca z nami przyniesie Ci wartość, której oczekujesz?

Zostaw nam swój kontakt, odezwiemy się do Ciebie, i umówimy spotkanie.